به قید قرعه

  • کارگردان
  • بازیگران
درباره به قید قرعه داستان دوسرباز ومشکل دیدن بازی فوتبال ایران
خلاصه داستان
درباره به قید قرعه داستان دوسرباز ومشکل دیدن بازی فوتبال ایران
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران