انیمیشن شعر لامیا

انیمیشن شعر لامیا، داستان دختر پناهجویی است که کتاب اشعار مولانا را پیدا می کند. این کتاب تبدیل به دروازه ای جادویی برای دیدار او با مولانای جوان می شود که مانند دخترک از جنگ زمانه خود در حال گریز است. در رویایی مشترک، دخترک باید به مولانا کمک کند شعری بسراید که هشتصد سال بعد جان او را نجات خواهد داد.
خلاصه داستان
انیمیشن شعر لامیا، داستان دختر پناهجویی است که کتاب اشعار مولانا را پیدا می کند. این کتاب تبدیل به دروازه ای جادویی برای دیدار او با مولانای جوان می شود که مانند دخترک از جنگ زمانه خود در حال گریز است. در رویایی مشترک، دخترک باید به مولانا کمک کند شعری بسراید که هشتصد سال بعد جان او را نجات خواهد داد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان الکساندر کرونمر
  • بازیگران