کاپیتان های جهان

Captains of the World

  • کارگردان
  • بازیگران
درباره همه کاپیتان های دنیا، داستان کاپیتان‌های 32 تیم حاضر در جام جهانی 2022 را به تصویر می‌کشد که برای به دست آوردن افتخار و قهرمانی با یکدیگر می‌جنگند.
خلاصه داستان
درباره همه کاپیتان های دنیا، داستان کاپیتان‌های 32 تیم حاضر در جام جهانی 2022 را به تصویر می‌کشد که برای به دست آوردن افتخار و قهرمانی با یکدیگر می‌جنگند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران