سریال پرونده های مبهم، درباره ماجرا‌های دفتر حقوقی خانم «له بوویتز» و همسرش است که پس از مرگ همسرش او همچنان به کار ادامه داده و پرونده‌های متعددی را مورد بررسی قرار می‌دهد. خانم «له بوویتز» در هر قسمت موفق می‌شود یک پرونده‌ی مبهم را با سختی و کوشش فراوان به سرانجام برساند.
خلاصه داستان
سریال پرونده های مبهم، درباره ماجرا‌های دفتر حقوقی خانم «له بوویتز» و همسرش است که پس از مرگ همسرش او همچنان به کار ادامه داده و پرونده‌های متعددی را مورد بررسی قرار می‌دهد. خانم «له بوویتز» در هر قسمت موفق می‌شود یک پرونده‌ی مبهم را با سختی و کوشش فراوان به سرانجام برساند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان ناتالی سوهارد, لوران برتن, ژاک باستین
  • بازیگران کلمانتین سلاری, میشل یوناس, کارولین آنگلاد