سینمایی راه نجات، روایتگر زنی به نام “مها” و کودکان پرورشگاهی به نام “بهشت” در غزه است، مها در سانحه ای حافظه اش را از دست می دهد و علیرغم علاقه شدید بین او و بچه های پرورشگاه، در بازگشت به محل کارش، دیگر بچه ها را به خاطر نمی آورد.
خلاصه داستان
سینمایی راه نجات، روایتگر زنی به نام “مها” و کودکان پرورشگاهی به نام “بهشت” در غزه است، مها در سانحه ای حافظه اش را از دست می دهد و علیرغم علاقه شدید بین او و بچه های پرورشگاه، در بازگشت به محل کارش، دیگر بچه ها را به خاطر نمی آورد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان راما قويدل
  • بازیگران نادین سلامه, امانه والی, وسیم وحبی, پل سلیمان