سریال جنگجویان کوهستان، درباره لین چانگ، فرماندهٔ قدرتمند گارد امپراتوری از سوی کائو چیوی تشنهٔ قدرت به توطئه علیه امپراتور متهم و به مرگ محکوم می‌شود. در هنگام اجرای فرمان، قاضی سونگ کیانگ با غیرقانونی اعلام کردن اعدام حکم به تبعید لین چانگ می‌دهد. در طول راه افراد مختلفی از جمله هو سانیانگ که زنی است در لباس مردان سعی در آزاد کردن او می‌کنند ولی
خلاصه داستان
سریال جنگجویان کوهستان، درباره لین چانگ، فرماندهٔ قدرتمند گارد امپراتوری از سوی کائو چیوی تشنهٔ قدرت به توطئه علیه امپراتور متهم و به مرگ محکوم می‌شود. در هنگام اجرای فرمان، قاضی سونگ کیانگ با غیرقانونی اعلام کردن اعدام حکم به تبعید لین چانگ می‌دهد. در طول راه افراد مختلفی از جمله هو سانیانگ که زنی است در لباس مردان سعی در آزاد کردن او می‌کنند ولی
عوامل و بازیگران
  • کارگردان توشیو ماسودا
  • بازیگران آتسو ناکامورا, سانائه سوچیدا, کی ساتو, ایسامو ناگاتو