انیمیشن رویای آئوشی

انیمیشن رویای آئوشی درباره آئویی آشیتو است که در سومین سال متوسطه اول توانسته به مهره اصلی تیم فوتبال مدرسه تبدیل شود. آشیتو که با عطش گلزنی و حرکات غیرقابل‌پیش‌بینی خود عامل اصلی بردهای تیمش به حساب می‌آید در یک بازی کنترل خود را از دست می‌دهد و با یک حرکت اشتباه منجر به باخت و حذف تیمش می‌شود.
خلاصه داستان
انیمیشن رویای آئوشی درباره آئویی آشیتو است که در سومین سال متوسطه اول توانسته به مهره اصلی تیم فوتبال مدرسه تبدیل شود. آشیتو که با عطش گلزنی و حرکات غیرقابل‌پیش‌بینی خود عامل اصلی بردهای تیمش به حساب می‌آید در یک بازی کنترل خود را از دست می‌دهد و با یک حرکت اشتباه منجر به باخت و حذف تیمش می‌شود.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان آکیرا ساتو
  • بازیگران