سریال کتاب بوبا فت، درباره بوبا فت و فنک شند است که در تلاش هستند تا با تصرف قلمرویی که زمانی توسط جابای هات اداره می‌شد، در دنیای تبهکاران کهکشان برای خودشان به نام و مقامی دست یابند.
خلاصه داستان
سریال کتاب بوبا فت، درباره بوبا فت و فنک شند است که در تلاش هستند تا با تصرف قلمرویی که زمانی توسط جابای هات اداره می‌شد، در دنیای تبهکاران کهکشان برای خودشان به نام و مقامی دست یابند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان جان فاورو
  • بازیگران تمورا موریسون, مینگ-نا ون, پدرو پاسکال