انیمیشن تبدیل شوندگان

  • کارگردان
  • بازیگران
انیمیشن تبدیل شوندگان درباره گونه جدیدی از ترانسفورماتورها باید جایگاه و هدف خود را در میان Autobots، Decepticons و خانواده انسانی که آنها را پذیرفته اند، بیابد.
خلاصه داستان
انیمیشن تبدیل شوندگان درباره گونه جدیدی از ترانسفورماتورها باید جایگاه و هدف خود را در میان Autobots، Decepticons و خانواده انسانی که آنها را پذیرفته اند، بیابد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران