درباره انیمیشن زوتوپیا در شهری که کاملاً تحت کنترل حیوانات است، یک افسر پلیس خرگوش و یک روباه کلاهبردار باید با همکاری یکدیگر پرده از یک پرونده فساد بردارند.
خلاصه داستان
درباره انیمیشن زوتوپیا در شهری که کاملاً تحت کنترل حیوانات است، یک افسر پلیس خرگوش و یک روباه کلاهبردار باید با همکاری یکدیگر پرده از یک پرونده فساد بردارند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان بایرون هوارد, ریچ مور
  • بازیگران جیسون بیتمن, اکتاویا اسپنسر, جنی اسلیت, ادریس آلبا