مستوره

مستند مستوره زن جوانی که برای مخالفت با « کشف حجاب » به خانه نشینی روی آورده تا اینکه اتفاقی او را مجبور می کند از خانه بیرون برود...
خلاصه داستان
مستند مستوره زن جوانی که برای مخالفت با « کشف حجاب » به خانه نشینی روی آورده تا اینکه اتفاقی او را مجبور می کند از خانه بیرون برود...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان الهام هادی نژاد
  • بازیگران