72ساعت

72hours

72ساعت روایتی مستند از سه روز پایانی زندگی حاج قاسم سلیمانی به روایت نزدیکان ایشان
خلاصه داستان
72ساعت روایتی مستند از سه روز پایانی زندگی حاج قاسم سلیمانی به روایت نزدیکان ایشان
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مصطفی شوقی
  • بازیگران