خنده تلخ

درباره خنده تلخ شوکت پس از مدتها بی اطلاعی از پسرش که به جنگ رفته است ، برای خبردار شدن از وضعیت او ، در رختشورخانه بیمارستانی در پشت جبهه مشغول به کار می شود.
خلاصه داستان
درباره خنده تلخ شوکت پس از مدتها بی اطلاعی از پسرش که به جنگ رفته است ، برای خبردار شدن از وضعیت او ، در رختشورخانه بیمارستانی در پشت جبهه مشغول به کار می شود.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مهدی عبدالرزاقی
  • بازیگران