سینمایی ستارگان زندان

سینمایی ستارگان زندان، داستان فردی به نام «فلچر» است که به او دستور میدهند یک مسابقه فوتبال در زندان راه بیاندازد. او که خودش هم یک زندانی است متوجه می شود که ...
خلاصه داستان
سینمایی ستارگان زندان، داستان فردی به نام «فلچر» است که به او دستور میدهند یک مسابقه فوتبال در زندان راه بیاندازد. او که خودش هم یک زندانی است متوجه می شود که ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان دیک کلمنت
  • بازیگران رانی بارکر, ریچارد بکینسیل, فالتن مکی