سینمایی مدرسه ای برای دیگران، درباره جوانی به نام امیر است که با ساخت یک فیلم کوتاه جایزه برده است. وی درصدد تهیه فیلمی سیاه از مدارس روستایی ایران است که اهالی روستا پس از پی بردن به نیت امیر حاضر به همکاری با او نمی‌شوند. تا اینکه امیر با پیرزنی روستایی آشنا می‌شود که او را با دنیای دیگری آشنا می‌کند.
خلاصه داستان
سینمایی مدرسه ای برای دیگران، درباره جوانی به نام امیر است که با ساخت یک فیلم کوتاه جایزه برده است. وی درصدد تهیه فیلمی سیاه از مدارس روستایی ایران است که اهالی روستا پس از پی بردن به نیت امیر حاضر به همکاری با او نمی‌شوند. تا اینکه امیر با پیرزنی روستایی آشنا می‌شود که او را با دنیای دیگری آشنا می‌کند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان بهروز فرجی
  • بازیگران مجید حاجیزاده, حسن اسدی, امیر مولوی, افسانه قدسی