برنامه چندچندیم درباره ی مسائل ومشکلات مختلف جوانان با اجرای مجید افشاری و جمعی از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است.
خلاصه داستان
برنامه چندچندیم درباره ی مسائل ومشکلات مختلف جوانان با اجرای مجید افشاری و جمعی از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مهدی جوادی فام
  • بازیگران مجید افشاری, فرشید فتحی