برنامه چندچندیم با نگاهی طنز به موضوع جمعیت پرداخته است. این برنامه با اجرای مجید افشاری و جمعی از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است.
خلاصه داستان
برنامه چندچندیم با نگاهی طنز به موضوع جمعیت پرداخته است. این برنامه با اجرای مجید افشاری و جمعی از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران مجید افشاری, فرشید فتحی