فیلم سینمایی سردار جنگل: بعد از پایان جنگ جهانی اول و غلبه متفقین خصوصاً انگلستان، با اعمال نفوذ انگلیسی‌ها در ایران وثوق الدوله به قدرت می‌رسد. او ابتدا به میرزا پیشنهاد می‌کند که ضمن تأمین جانی به عتبات برود و قوایش را در اختیار دولت قرار دهد.
خلاصه داستان
فیلم سینمایی سردار جنگل: بعد از پایان جنگ جهانی اول و غلبه متفقین خصوصاً انگلستان، با اعمال نفوذ انگلیسی‌ها در ایران وثوق الدوله به قدرت می‌رسد. او ابتدا به میرزا پیشنهاد می‌کند که ضمن تأمین جانی به عتبات برود و قوایش را در اختیار دولت قرار دهد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان امیر قویدل
  • بازیگران ولی‌الله مؤمنی, منوچهر اسماعیلی, سیروس قهرمانی, شهروز رامتین