• کارگردان
  • بازیگران
دراین قسمت از کافه بازی نقش AI یا همان هوش مصنوعی در صنعت بازی می پردازیم و ادامه راه این تکنولوی دراین صنعت خواهیم پرداخت
خلاصه داستان
دراین قسمت از کافه بازی نقش AI یا همان هوش مصنوعی در صنعت بازی می پردازیم و ادامه راه این تکنولوی دراین صنعت خواهیم پرداخت
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران