سینمایی ببر خیزان اژدهای نهان

سینمایی ببر خیزان اژدهای نهان، در مورد جنگجویی به نام استاد لی است که از یو شو لین، زنی که دوستش دارد، میخواهد تا شمشیر خود، سرنوشت سبز را به آقای تی بسپارد. اما زمانی که شمشیر به سرقت میرود، لی ماموریتی را برای یافتن آن آغاز کرده و…
خلاصه داستان
سینمایی ببر خیزان اژدهای نهان، در مورد جنگجویی به نام استاد لی است که از یو شو لین، زنی که دوستش دارد، میخواهد تا شمشیر خود، سرنوشت سبز را به آقای تی بسپارد. اما زمانی که شمشیر به سرقت میرود، لی ماموریتی را برای یافتن آن آغاز کرده و…
عوامل و بازیگران
  • کارگردان انگ لی
  • بازیگران چو یون فات, میشل یئو, جانگ زئی, چانگ چن