سینمایی مراقبتون هستم درباره، مارلا گریسون مدیر یک آسایشگاه است که قاضی‌ها و سیستم قانونی را قانع می‌کند تا حکم حجر و سرپرستی افراد سالمند و مسّن را به موسسه بدهند. سپس آن‌ها را به آسایشگاه می‌برد و با دادن آرام بخش، ارتباطشان را با دنیای بیرون قطع می‌کند. سپس خانه و اموالشان را می‌فروشد و پولش را به جیب می‌زند.
خلاصه داستان
سینمایی مراقبتون هستم درباره، مارلا گریسون مدیر یک آسایشگاه است که قاضی‌ها و سیستم قانونی را قانع می‌کند تا حکم حجر و سرپرستی افراد سالمند و مسّن را به موسسه بدهند. سپس آن‌ها را به آسایشگاه می‌برد و با دادن آرام بخش، ارتباطشان را با دنیای بیرون قطع می‌کند. سپس خانه و اموالشان را می‌فروشد و پولش را به جیب می‌زند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان جی بلیکسن
  • بازیگران رزمند پایک, پیتر دینکلیج, ایزا گونزالس, کریس مسینا