سینمایی ضریب مرگ

سینمایی ضریب مرگ، درباره بازرس پلیس سانفرانسیسکو هری کالاهان (کلینت ایستوود) است، که در حل کردن جرم و حنایت روش خودش را دارد و زیاد به قانون و مقررات اهمیت نمی دهند این بار درگیر پرونده ای می شود که …
خلاصه داستان
سینمایی ضریب مرگ، درباره بازرس پلیس سانفرانسیسکو هری کالاهان (کلینت ایستوود) است، که در حل کردن جرم و حنایت روش خودش را دارد و زیاد به قانون و مقررات اهمیت نمی دهند این بار درگیر پرونده ای می شود که …
عوامل و بازیگران
  • کارگردان تد پست
  • بازیگران کلینت ایستوود, هال هالبروک, میچل رایان