سینمایی مانیکارنیکا -ملکه جانسی درباره، رانی لاکشمی بای ملکه استان جانسی در سال 1857 میلادی، رهبری قیام ملی هندوستان علیه حاکمیت استبدادی بریتانیا را برعهده می‌گیرد و…
خلاصه داستان
سینمایی مانیکارنیکا -ملکه جانسی درباره، رانی لاکشمی بای ملکه استان جانسی در سال 1857 میلادی، رهبری قیام ملی هندوستان علیه حاکمیت استبدادی بریتانیا را برعهده می‌گیرد و…
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کانگانا رانوت, رادها کریشنا جاگارلامودی
  • بازیگران کانگانا رانوت, آنکیتا لوکانده, جیشو سنگوپتا, آتول کولکارنی