سینمایی آخرین معامله

  • 01:33:36
  • 2018
  • همه سنین
  • دوبله
سینمایی آخرین معامله، داستان پیرمردی متبحر در شناخت آثار نقاشی را روایت می کند که در جریان یک جراحی محلی تابلوی با ارزشی را کشف می‌کند اما هیچ‌کس ارزش آن تابلو را باور نمی‌کند.
خلاصه داستان
سینمایی آخرین معامله، داستان پیرمردی متبحر در شناخت آثار نقاشی را روایت می کند که در جریان یک جراحی محلی تابلوی با ارزشی را کشف می‌کند اما هیچ‌کس ارزش آن تابلو را باور نمی‌کند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کلاوس هارو
  • بازیگران استفان سائوک