سینمایی زخم زیتون، ماجرای زنی فلسطینی به تصویر کشیده شده‌است که با وجود مخالفت همسرش برای بازگشت به جنگ علیه نیروهای اشغالگر، به‌طور ناخواسته در جریان جنگ قرار می‌گیرد و به حقایق جدیدی دست پیدا می‌کند.
خلاصه داستان
سینمایی زخم زیتون، ماجرای زنی فلسطینی به تصویر کشیده شده‌است که با وجود مخالفت همسرش برای بازگشت به جنگ علیه نیروهای اشغالگر، به‌طور ناخواسته در جریان جنگ قرار می‌گیرد و به حقایق جدیدی دست پیدا می‌کند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان محمدرضا آهنج
  • بازیگران یاسمین ارنادوط, عدی رعد, فیونا فیاض, سعد حمدان