سینمایی قتل در قطار سریع السیر شرق

سینمایی قتل در قطار سریع السیر شرق دربارهٔ پوآرو، یک کارآگاه مشهور جهانی است که مشغول تحقیق دربارهٔ قتلی در سرویس قطار لوکس اورینت اکسپرس در دههٔ 1930 شده‌است.
خلاصه داستان
سینمایی قتل در قطار سریع السیر شرق دربارهٔ پوآرو، یک کارآگاه مشهور جهانی است که مشغول تحقیق دربارهٔ قتلی در سرویس قطار لوکس اورینت اکسپرس در دههٔ 1930 شده‌است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کنت برانا
  • بازیگران تام بیتمن, کنت برانا, پنه‌لوپه کروز, ویلم دفو