سینمایی بازگشت برنی، با بازگشت «برنی» آغاز می شود. «هالی» و «کوین» از این اتفاق خیلی هیجان زده اند اما زمانی که متوجه می شوند دشمن قدیمی شان، «وینستون»، نیز برگشته تا برنی را بدزدد؛ تمام عزمشان را برای نجات برنی جزم می کنند.
خلاصه داستان
سینمایی بازگشت برنی، با بازگشت «برنی» آغاز می شود. «هالی» و «کوین» از این اتفاق خیلی هیجان زده اند اما زمانی که متوجه می شوند دشمن قدیمی شان، «وینستون»، نیز برگشته تا برنی را بدزدد؛ تمام عزمشان را برای نجات برنی جزم می کنند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کرک هریس
  • بازیگران کوین سوربو, پاتریک مولدن, تامی رز, لوگان آلن