سینمایی کرامبل و سند معدن طلا

سینمایی کرامبل و سند معدن طلا، درباره کرومب کوچولو است که در عادت کردن به سبک زندگی جدید و لوکس خود مشکل دارد. وقتی که او توسط دشمن قدیمی ربوده می شود، مجبور است و…
خلاصه داستان
سینمایی کرامبل و سند معدن طلا، درباره کرومب کوچولو است که در عادت کردن به سبک زندگی جدید و لوکس خود مشکل دارد. وقتی که او توسط دشمن قدیمی ربوده می شود، مجبور است و…
عوامل و بازیگران
  • کارگردان دیدی اینت ولد
  • بازیگران ویگو نیس, سابیجن دونویک, ویکتور لو