سینمایی آخرین پهلوان و ریشه های تاریکی

سینمایی آخرین پهلوان و ریشه های تاریکی، صلح و آرامش زمانی که «ایوان» هیولای بزرگ را شکست می دهد به بلوگوری باز می گردد امّا پس از مدتی شکافی میان دنیاها ایجاد شده و هیولای تاریکی ظاهر می شود تا تعادل را از بین ببرد.
خلاصه داستان
سینمایی آخرین پهلوان و ریشه های تاریکی، صلح و آرامش زمانی که «ایوان» هیولای بزرگ را شکست می دهد به بلوگوری باز می گردد امّا پس از مدتی شکافی میان دنیاها ایجاد شده و هیولای تاریکی ظاهر می شود تا تعادل را از بین ببرد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان دیمیتری دایچنکو
  • بازیگران ویکتور خورینیک, میلا اکاترینا, سیواتسکی ویکوا