سینمایی امپایر استیت

سینمایی امپایر استیت، درباره شخصی به نام کریس است، که موفق به ورود به آکادمی پلیس نشده‌است، کاری را در مرکز حمل و نگهداری پول به‌عنوان گارد امنیتی پیدا می‌کند. بعد از اینکه او موضوعِ ضعف امنیتیِ این شرکت در حراست از پول‌ها را برای بهترین دوستش اِدی تعریف می‌کند، وارد بازی‌ای می‌شود که در آن مجبور به سرقت پول‌های شرکت می‌شود و ….
خلاصه داستان
سینمایی امپایر استیت، درباره شخصی به نام کریس است، که موفق به ورود به آکادمی پلیس نشده‌است، کاری را در مرکز حمل و نگهداری پول به‌عنوان گارد امنیتی پیدا می‌کند. بعد از اینکه او موضوعِ ضعف امنیتیِ این شرکت در حراست از پول‌ها را برای بهترین دوستش اِدی تعریف می‌کند، وارد بازی‌ای می‌شود که در آن مجبور به سرقت پول‌های شرکت می‌شود و ….
عوامل و بازیگران
  • کارگردان دیتو مانتیل
  • بازیگران دواین جانسون, لیام همسوورث, اما رابرتس