سینمایی برنی دلفین، روایت گر داستان زندگی دلفینی به اسم «برنی» است که از خانواده اش دور افتاده و توسط خواهر و برادری به نام های «هولی» و «کوین» پیدا میشود. داستان فیلم با تلاش این خواهر و برادر برای نجات و رساندن برنی به خانواده اش و محافظت از دریا ادامه می یابد.
خلاصه داستان
سینمایی برنی دلفین، روایت گر داستان زندگی دلفینی به اسم «برنی» است که از خانواده اش دور افتاده و توسط خواهر و برادری به نام های «هولی» و «کوین» پیدا میشود. داستان فیلم با تلاش این خواهر و برادر برای نجات و رساندن برنی به خانواده اش و محافظت از دریا ادامه می یابد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کرک هریس
  • بازیگران لولا سلطان, لوگان الن, کوین سوربو, استلیو ساوانته