سینمایی سوپ ویژه

سینمایی سوپ ویژه، درباره پسر جوانی به نام ماساتو است که در ژاپن با پدر و عمویش یک رستوران سوپ پزی را می گرداند. ماساتو که مادرش اهل سنگاپور بوده بعد از مرگ پدرش در لابلای وسایل او دفترچه خاطرات مادرش و عکس های قدیمی و دستور پخت غذاهای خانوادگی شان را می یابد. او با آشنایی با یک بلاگر به نام ویکی که سایت ویژه غذاهای سنگاپوری را اداره می کند و ....
خلاصه داستان
سینمایی سوپ ویژه، درباره پسر جوانی به نام ماساتو است که در ژاپن با پدر و عمویش یک رستوران سوپ پزی را می گرداند. ماساتو که مادرش اهل سنگاپور بوده بعد از مرگ پدرش در لابلای وسایل او دفترچه خاطرات مادرش و عکس های قدیمی و دستور پخت غذاهای خانوادگی شان را می یابد. او با آشنایی با یک بلاگر به نام ویکی که سایت ویژه غذاهای سنگاپوری را اداره می کند و ....
عوامل و بازیگران
  • کارگردان اریک خو
  • بازیگران تاکومی سیتو, سیکو ماتسودا, مارک لی