انیمیشن سپید دندان

انیمیشن سپید دندان، درباره یک توله سگ-گرگ جوان است که به همراه مادر خود پس از نابودی رهبر قبیله گرگ ها مجبور می شود در کنار گروهی از انسان ها زندگی کند تا زنده بمانند. آنها این توله سگ-گرگ و مادر او را به یک تاجر حریص و طمعکار می فروشند و او از مادر برای جنگ سگ ها استفاده می کند.....
خلاصه داستان
انیمیشن سپید دندان، درباره یک توله سگ-گرگ جوان است که به همراه مادر خود پس از نابودی رهبر قبیله گرگ ها مجبور می شود در کنار گروهی از انسان ها زندگی کند تا زنده بمانند. آنها این توله سگ-گرگ و مادر او را به یک تاجر حریص و طمعکار می فروشند و او از مادر برای جنگ سگ ها استفاده می کند.....
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مایکل اسپورن
  • بازیگران