پویانمایی دریاسالار جانگهای

  • کارگردان
  • بازیگران
پویانمایی دریاسالار جانگهای بر اساس یک داستان واقعی در ششصد سال قبل ساخته شده است که طی آن جانگهای از جانب امپراتور چین، دستور گرفت به عنوان دریاسالار، عهده دار ناوگان گسترده‌ای از کشتی‌های بادبانی در دریاهای غربی شود و ...
خلاصه داستان
پویانمایی دریاسالار جانگهای بر اساس یک داستان واقعی در ششصد سال قبل ساخته شده است که طی آن جانگهای از جانب امپراتور چین، دستور گرفت به عنوان دریاسالار، عهده دار ناوگان گسترده‌ای از کشتی‌های بادبانی در دریاهای غربی شود و ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران