چک برگشتی دربارهٔ یک دوره انتخابات مجلس است. دکتر مشرفی یکی از کاندیدهای مجلس است. مشاور او لطیف باید هر ماه بابت مهریه همسر سابق خود رؤیا دو سکه به او بدهد.
خلاصه داستان
چک برگشتی دربارهٔ یک دوره انتخابات مجلس است. دکتر مشرفی یکی از کاندیدهای مجلس است. مشاور او لطیف باید هر ماه بابت مهریه همسر سابق خود رؤیا دو سکه به او بدهد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سیروس مقدم
  • بازیگران هدایت هاشمی, امیر جعفری, بهارهٔ رهنما