مسابقه بزرگ سفالگری

The Great Pottery Throw Down

  • کارگردان
  • بازیگران
در سریال مسابقه بزرگ سفالگری The Great Pottery Throw Down ده سفالگر از سراسر کشور که همگی در خانه فعالیت می‌کنند، برای شرکت در یک مسابقه سفالگری بزرگ و تبدیل شدن به سفالگر برتر، به شهر استوک-آن-ترنت (شهری در مرکز انگلستان) سفر می‌کنند و…
خلاصه داستان
در سریال مسابقه بزرگ سفالگری The Great Pottery Throw Down ده سفالگر از سراسر کشور که همگی در خانه فعالیت می‌کنند، برای شرکت در یک مسابقه سفالگری بزرگ و تبدیل شدن به سفالگر برتر، به شهر استوک-آن-ترنت (شهری در مرکز انگلستان) سفر می‌کنند و…
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران