سرزمین آتش

the land of fire

سرزمین آتش ناگفته های که برای اولین با روایت می شود در منطقه ی ارس ومرزهای ایران وآذربایجان ومناقشه قفقاز است
خلاصه داستان
سرزمین آتش ناگفته های که برای اولین با روایت می شود در منطقه ی ارس ومرزهای ایران وآذربایجان ومناقشه قفقاز است
عوامل و بازیگران
  • کارگردان وحید فراهانی
  • بازیگران فرشاد محمدپور