اکولایزر3 رابرت مک کال خود را در خانه خود در جنوب ایتالیا می بیند اما متوجه می شود که دوستانش تحت کنترل رؤسای جنایی محلی هستند. همانطور که وقایع مرگبار می شوند، مک کال می داند که باید چه کاری انجام دهد: با مقابله با مافیا، محافظ دوستانش شود.
خلاصه داستان
اکولایزر3 رابرت مک کال خود را در خانه خود در جنوب ایتالیا می بیند اما متوجه می شود که دوستانش تحت کنترل رؤسای جنایی محلی هستند. همانطور که وقایع مرگبار می شوند، مک کال می داند که باید چه کاری انجام دهد: با مقابله با مافیا، محافظ دوستانش شود.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان آنتوان فوکوآ
  • بازیگران دنزل واشنگتن, داکوتا فانینگ, دیوید دنمن, سونیا عمار, ریمو جیرونه, The Equalizer 3