سینمایی جدال مرد و زنبور

Man vs. Bee

مردی که برای مراقبت از عمارتی مجلل استخدام شده است، در نبردی نفس گیر با یک زنبور قرار می گیرد. چه کسی برنده این مبارزه خواهد شد و چه خسارات جبران ناپذیری پیش خواهد آمد؟
خلاصه داستان
مردی که برای مراقبت از عمارتی مجلل استخدام شده است، در نبردی نفس گیر با یک زنبور قرار می گیرد. چه کسی برنده این مبارزه خواهد شد و چه خسارات جبران ناپذیری پیش خواهد آمد؟
عوامل و بازیگران
  • کارگردان David Kerr
  • بازیگران Rowan Atkinson, Daniel Fearn, Chizzy Akudolu