شن های فراموش نشدنی

Atlas Fallen

  • کارگردان
  • بازیگران
دراین قسمت از کافه بازی می پردازیم به بازیAtlas Fallen(شن های فراموش نشدنی) واین بازی را از جهات مختلف بررسی می کنیم. گیم پلی داستان بازی گرافیک
خلاصه داستان
دراین قسمت از کافه بازی می پردازیم به بازیAtlas Fallen(شن های فراموش نشدنی) واین بازی را از جهات مختلف بررسی می کنیم. گیم پلی داستان بازی گرافیک
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران