ایران جوان - مامان ها1

  • کارگردان
  • بازیگران
مامان ها دورهمی ویژه مادران ودغدغه آنها وسبک زندگی آنها از فرزند آوری وتربیت ودغددغه هایشان
خلاصه داستان
مامان ها دورهمی ویژه مادران ودغدغه آنها وسبک زندگی آنها از فرزند آوری وتربیت ودغددغه هایشان
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران