شجاع درباره ی دختری شجاع است که به دنبال یادگیری تیراندازی است ولی خانواده اش با او مخالف هستند اما برای یافتن سرنوشت خود فرار می کند و در همین حین در قلمرو پدرش شورشی شدید شکل می گیرد
خلاصه داستان
شجاع درباره ی دختری شجاع است که به دنبال یادگیری تیراندازی است ولی خانواده اش با او مخالف هستند اما برای یافتن سرنوشت خود فرار می کند و در همین حین در قلمرو پدرش شورشی شدید شکل می گیرد
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران بیلی کانلی, جولی والترز, رابی کلترین, کلی مک دانلد