لاک پشت های نینجا: آشوب جهش یافته

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

  • کارگردان
  • بازیگران
لاک پشت های نینجا: آشوب جهش یافته داستان از آنجایی آغاز می شود کهء لاک پشت ها می خواهند وارد جامعه انسان ها بشوند و بعنوان یک شهروند عادی به زندگی خود ادامه بدهند. وآنها تمام زندگی خود را صر ف آموزش ویادگیری هنررزمی ژاپنی (نینجوتسو) کرده اند. حالا زمان آن فرارسیده که با دوستان خود به مبارزه با ارتشی منحصر بفرد بروندو آنها را ازبین ببرند
خلاصه داستان
لاک پشت های نینجا: آشوب جهش یافته داستان از آنجایی آغاز می شود کهء لاک پشت ها می خواهند وارد جامعه انسان ها بشوند و بعنوان یک شهروند عادی به زندگی خود ادامه بدهند. وآنها تمام زندگی خود را صر ف آموزش ویادگیری هنررزمی ژاپنی (نینجوتسو) کرده اند. حالا زمان آن فرارسیده که با دوستان خود به مبارزه با ارتشی منحصر بفرد بروندو آنها را ازبین ببرند
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران