مرد عنکبوتی آنسوی دنیای عنکبوتی

Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023

  • کارگردان
  • بازیگران
در انیمیشن مرد عنکبوتی آنسوی دنیای عنکبوتی:مرد عنکبوتی به همراه گوئن استیسی و تیم جدیدی از افراد عنکبوتی که باید با یک شرور قدرتمند روبرو شوند، در دنیاهای موازی به ماجراجویی می پزدازند
خلاصه داستان
در انیمیشن مرد عنکبوتی آنسوی دنیای عنکبوتی:مرد عنکبوتی به همراه گوئن استیسی و تیم جدیدی از افراد عنکبوتی که باید با یک شرور قدرتمند روبرو شوند، در دنیاهای موازی به ماجراجویی می پزدازند
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران