درباره سریال مدارصفردرجه داستان عشقی که از فرنسه شروع شد وبا جنگ جهانی دو گره خورد و درزمان تسلط وایجاد صهیونیزم و تسلط تدریجی بر فلسطین می‌گذرد
خلاصه داستان
درباره سریال مدارصفردرجه داستان عشقی که از فرنسه شروع شد وبا جنگ جهانی دو گره خورد و درزمان تسلط وایجاد صهیونیزم و تسلط تدریجی بر فلسطین می‌گذرد
عوامل و بازیگران
  • کارگردان حسن فتحی
  • بازیگران شهاب حسینی, ناتالی متی, رؤیا تیموریان, مسعود رایگان, پیر داغر, لعیا زنگنه, آتنه فقیه‌نصیری, پیام دهکردی, کیومرث ملک مطیعی, فرخ نعمتی