دریای عمیق

deep sea

درباره دریای عمیق دختر ی به دنبال کشف دنیای خود در میان عمیق ترین جا های در یا وکشف رازهای پنهان در این دریاست
خلاصه داستان
درباره دریای عمیق دختر ی به دنبال کشف دنیای خود در میان عمیق ترین جا های در یا وکشف رازهای پنهان در این دریاست
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Xiaopeng Tian
  • بازیگران Kuixing Teng, Tingwen Wang