مستند رونالدو 2021

Cristiano Ronaldo Impossible to Ignore 2021

مستند رونالدو 2021 نادیده گرفتن رونالد غیر ممکن است این مستند ورزشی درباره ی زندگی حرفه ای رونالدو است. ودرباره ی این اسطوره ی تکرار نشدنی ساخته شده است
خلاصه داستان
مستند رونالدو 2021 نادیده گرفتن رونالد غیر ممکن است این مستند ورزشی درباره ی زندگی حرفه ای رونالدو است. ودرباره ی این اسطوره ی تکرار نشدنی ساخته شده است
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Ross McAdam
  • بازیگران Cristiano Ronaldo