هواپیما ربایی 2023 : این سریال داستان سم، یک مذاکرهکننده تجاری بااستعداد، را نشان میدهد که باید از مهارتهای خود برای پایان مسالمتآمیز یک هواپیماربایی هفت ساعته از دبی به لندن استفاده کند
خلاصه داستان
هواپیما ربایی 2023 : این سریال داستان سم، یک مذاکرهکننده تجاری بااستعداد، را نشان میدهد که باید از مهارتهای خود برای پایان مسالمتآمیز یک هواپیماربایی هفت ساعته از دبی به لندن استفاده کند
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Jim Field Smith, جیم فیلد اسمیت
  • بازیگران ادریس البا, محمد الساندل, آرچی پنجابی, کیت فیلیپس, بن مایلز, ایو مایلز, مکس بیزلی, نیل ماسکل, هالی ایرد, جیمز باروز