کریسمس سرد

  • کارگردان
  • بازیگران
انیمیشن کریسمس سر د برداشتی از رمان جاربزدیکنز درباره ی پیرمرد بسیار خسیسی است که...
خلاصه داستان
انیمیشن کریسمس سر د برداشتی از رمان جاربزدیکنز درباره ی پیرمرد بسیار خسیسی است که...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران