خوب بد زشت ایکس باکس

Good bad ugly xbox

  • کارگردان
  • بازیگران
برنامه خوب بد زشت ایکس باکس ، به بررسی ایکس باکس xbox می پردازند. در این ویدیو کارشناس برنامه در ابتدا به خوبی های ایکس باکس، سپس بدی های ایکس باکس را بررسی و بیان می کند.
خلاصه داستان
برنامه خوب بد زشت ایکس باکس ، به بررسی ایکس باکس xbox می پردازند. در این ویدیو کارشناس برنامه در ابتدا به خوبی های ایکس باکس، سپس بدی های ایکس باکس را بررسی و بیان می کند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران
قسمت ها